Obrazek      

Zespół Edukacyjny nr 11 w Zielonej Górze

    Archiwum Zamówień Pub.
MENU PODMIOTOWE
MENU PRZEDMIOTOWE
Przygotowanie i dostarczenie obiadów dwudaniowych dla Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ryszarda Peryta w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2021-12-03 14:30:24)
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i dostarczenie obiadów trzydaniowych (rozstrzygnięto 2013-03-01 14:48:40)
 
Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie i dostarczenie obiadów (rozstrzygnięto 2012-12-17 11:38:29)
Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie i dostarczenie obiadów trzydaniowych dla Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Zielonej Górze.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (rozstrzygnięto 2011-12-14 20:22:34)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i dostarczenie obiadów trzydaniowych dla Szkoły Podstawowej nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Zielonej Górze
 
Przetarg na przygotowanie i dostarczenie obiadów trzydaniowych (rozstrzygnięto 2011-11-16 08:41:36)
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 w Zielonej Górze zaprasza do udziału w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na przygotowanie i dostarczenie obiadów trzydaniowych dla Szkoły Podstawowej nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Zielonej Górze (CPV: 55.52.31.00-3 , 55.52.40.00-9) na warunkach określonych w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Przertarg na przygotowanie i dostarczenie obiadów trzydaniowych (rozstrzygnięto 2010-12-22 13:39:44)
Przetarg na przygotowanie i dostarczenie obiadów trzydaniowych dla Szkoły Podstawowej nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Zielonej Górze.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (rozstrzygnięto 2009-06-02 15:29:27)
Zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przygotowanie i dostarczenie obiadów trzydaniowych dla Szkoły Podstawowej Nr 6 w Zielonej Górze
 
Serwis został wykonany zgodnie ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA Kontakt z administratorem | Pomoc  © BIP - Zielona Góra 2024